Znanost na cesti Znanost na cesti cafescientifique

»Znanost na delu«

 

Natečaj za najboljšo fotografijo s področja znanstvenega raziskovanja

 

Natečaj je zaključen. Tukaj si lahko ogledate nagrajene prispevke, tukaj pa so zbrani vsi.

K sodelovanju vabimo znanstvenike in znanstvene navdušence, ki se srečujejo z znanostjo v raziskovalnih laboratorijih ali izven njih, doma, na ulici, pri igri, športu… Pričakujemo posnetke, ki prikazujejo raziskovalce pri delu, zanimive  pojave in poskuse  ali njihove rezultate. Vsebina je lahko poučna ali zabavna. Vsak avtor lahko pošlje največ tri posnetke.
Posnetki naj bodo opremljeni s kratkim naslovom (do 60 znakov), kratkim poljudno-strokovnim pojasnilom (do 300 znakov) in podatki o avtorju (ime in priimek, institucija, elektronski naslov). 
Glavni kriterij ocenjevanja bo vsebinska zanimivost oz. sporočilnost posnetka (skupaj s pojasnilom).
Posnetke pošljite po elektronski pošti na naslov znanost@satena.si, Subject: ZnC-foto in sicer do 31. avgusta 2014. Objavljali jih bomo na spletni strani ZnC, Facebooku in Twitterju.

Rezultati natečaja

bodo objavljeni 10. septembra pred začetkom predavanja v Kavarni Union in na spletni strani www.znanostnacesti.si.
Deset najboljših fotografij bo nagrajenih.
Nagrada za 1. mesto:  100 eur + majčka
Nagrade za 2.-10. mesto:  majčka z znakom »ZnC - Znanost na delu«, »Delam 24 ur«, ….

Ocenjevalna komisija:

• prof. dr. Jadran Lenarčič (IJS)
• Renata Dacinger (TV Slo, ZnC)
• Denis Oštir (POP TV)
• Uroš Škerl Kramberger (Dnevnik)
• Matej Povše (fotograf, samozaposleni v kulturi)

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem pišite na e-mail naslov: znanost@satena.si ali sasa.novak@ijs.si

© Znanost na cesti